Kiedy oficjalnie można używać nazw hotel, motel czy pensjonat?

Nie wszyscy wiedzą, że nazwa „hotel” jest chroniona prawnie. Choć w języku potocznym tym mianem określa się całą masę różnych miejsc noclegowych, różniących się lokalizacją czy standardem oferowanych usług, to formalnie tylko określone obiekty mogą być nazywane hotelami.

Wymogi ustawowe dla hoteli

Z uwagi na bezpieczeństwo i chęć zapewnienia klientom odpowiedniego standardu usług noclegowych, wprowadzono określone wymogi prawne dla hoteli, moteli czy pensjonatów. W rzeczywistości mało który gość hotelowy jest w stanie podać definicję hotelu i wszystkie warunki, jakie taki obiekt musi spełnić.

Obiekt hotelarski może być uznany za hotel i posługiwać się taką nazwą, jeśli wpisany jest do Ewidencji Obiektów Hotelarskich. Prowadzeniem takiej ewidencji i wpisywaniem nowych obiektów do niej zajmuje się marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia danego miejsca noclegowego. To właściciel przyszłego hotelu składa stosowny wniosek o jego zaszeregowanie. Przed wydaniem decyzji, czy hotel rzeczywiście nim jest, odpowiednie organy dokonują kontroli czy spełnia on wszystkie wymogi.

Usługi hotelarskie w Polsce regulowane są ustawą o usługach turystycznych oraz rozporządzeniem w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Obiekt nazywany oficjalnie hotelem powinien mieć co najmniej 10 pokoi, przy czym większość z nich powinna być pokojami jedno i dwuosobowymi. Hotel musi też świadczyć szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.

Jeśli nie hotel, to co?

Podobnie jak nazwa hotel jest przyporządkowana formalnie, zgodnie z prawem do określonej kategorii obiektów, tak i motel czy pensjonat również są takimi nazwami. Motelem nazywa się obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, które mają podobnie jak hotele, przynajmniej 10 pokoi, z których większość to tak zwane jedynki i dwójki. Pensjonatem będzie obiekt posiadający co najmniej 7 pokoi i świadczący dla swoich klientów całodzienne wyżywienie.

Często obiekty oferujące noclegi klientom nie są formalnie hotelami czy pensjonatami, ale w rozumieniu większości klientów właśnie nimi są, jak Rancho Pod Bocianem, które poza tym spełnia większość wymagań stawianych hotelom. Dysponuje aż 72 pokojami, z których większość to pokoje jedno i dwuosobowe. W ofercie są też pokoje rodzinne czy wygodne apartamenty, a poza tym Rancho oferuje szeroką ofertę rekreacyjną i gastronomiczną dla swoich gości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *